Beereshwara add4
Crease wise add 8
Browsing Category

Editor: M. K. Hegde

ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ: ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕಿಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗ

ಕೊರೋನಾ ಎನ್ನುವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ವೈರಸ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪಾರಾಗಲು ಭಾರತೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗೆ…

ವಿಟಿಯುದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್. ಜಿ, ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು…