Advertisement -Home Add
Browsing Category

Film and Entertainment

ರಾವಣನ ಪರಿವಾರ – ರಾಮಾಯಣ ಭಾಗ 4

ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾವಣನು ಮುಖ್ಯ ಖಳನಾಯಕ. ರಾಮ-ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ಅಸುರರನ್ನು ಕೊಂದು ಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ…