Ultimate magazine theme for WordPress.
Browsing Category

ಸ್ಥಳೀಯ

ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರಚನೆ ಸಮಾರಂಭ

ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರಚನೆ ಸಮಾರಂಭ - ಅಮೃತಾ ವಿಧ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಯಮತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ರಚನೆಯನ್ನು…