ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಯಿತು ಮೊದಲ ವ್ಹೈಟ್ ಕಾರ್ಡ್

ಪೋರ್ಚುಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಬೆನ್‌ಫಿಕಾ ನಡುವಿನ ಮಹಿಳಾ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್..