ಮತ್ತುಬರುವ ಔಷಧಿ ಕುಡಿಸಿ ಕನ್ನಡದ ನಟಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜ್ಯೂಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬರುವ ಔಷಧಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸಿ ಆಕೆ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ…

ಗುರುವೆಂಬ ಬೆಳಕು

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರಗಳು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಗುರುವಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರ್ಥ. ಮತ್ತು ಅದುವೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಲಿ. ಆ ಗುರಿಯೇ…