Ultimate magazine theme for WordPress.

ಅಂತರಂಗ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗವನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ

‘ಅಂತರಂಗ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗವನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬದುಕನ್ನು ಆನಂದವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಭಾಗೋಜಿಕೊಪ್ಪ ಮುನ್ಯಾಳ-ರಂಗಾಪುರದ ಡಾ. ಶಿವಲಿಂಗ…